Thursday, 2 October 2008

Top 5 CDs of September 08

Our top 5 CDs this month, i.e. the ones we played the most!

1) Jintara Poonlarb - yoo karng ter samuer (-)
2) Bew Kalayanee - buntuek pleng ruk (1)
3) Songkrod Chama - tarm har sao nui (-)
4) Tai Orratai - mar jark din (4)
5) Am Apassara - aok huk pai daeng (-)

No comments: