Friday, 30 November 2007

New Releases (30/11/07)

  • Jintara Poonlarb - Jintara krob krueng
  • Thierry Mhekwattana - pleng parn chewit
  • Carabao - ruam hit 25 pee - bao benjapes
  • Noy Stamp - jai kon goang
  • Stamp - ruam hit
  • Pong Larng Sa-orn - pong larng sah ding (compilation)
  • Rock Orn Sorn - joh joh 3
  • Springy - vol.2

No comments: