Sunday, 18 July 2010

Lukthung Top 5 (17/07/10)

1) yhark pen kon - Takkatan Cholada
2) vilismalar - Bew Kalaynee
3) karuna hen jai khon - Duangjun Suwanee

4) ruk mai kla sadeng - Fangkaew Worasamon
5) pen dai kae fan - Nui Suweenar

No comments: