Saturday, 27 February 2010

Top 5 CDs of February 2010

1) Klin Patoomma - poo chai khon raek
2) Fangkaew Worasamon - mark kwa puean dai mai
3) Bao We - v4
4) Punnawaree Pojjanasoontorn - sao noy chiang mai
5) Takkatan Cholada - kon ngao tee kao jai ter

No comments: